Duurzaamheid & MVO

Protinus IT bundelt haar kennis en haar partners om zowel overheden als het bedrijfsleven te ondersteunen bij de stappen naar duurzame IT. IT die bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelen zoals verlagen van uw CO2, reduceren van materiaalgebruik en verhogen van uw social return.

Duurzaamheid, social return en innovatie

Door innovatie in IT zijn doelen op het gebied van duurzaamheid en social return te verenigen met economische doelen van overheid en bedrijfsleven. Echter om als grote en middelgrote organisatie gebruik te kunnen maken van deze en toekomstige innovaties, moet het bestaande IT-contract de mogelijkheid bieden om direct aan de slag te kunnen met die innovaties.

Ook op dit gebied geeft een contract met Protinus IT die benodigde wendbaarheid en dus het innovatieve vermogen wel. Binnen ons partnernetwerk kunnen wij die partners selecteren die passen bij uw duurzaamheidsambities en/of ambities die bijdragen aan social return of internationale sociale voorwaarden.

Op die manier vinden en verbinden we ook nieuwe partners en innovatieve start ups die nog beter passen bij uw doelen.

Selectie en tussentijdse beoordeling van onze partners, ook op het gebied van duurzaamheid, milieu en social return, doen we op basis van verschillende criteria.

Hierdoor ontsluiten we enerzijds partners die het innovatief vermogen bieden wat uw organisatie nodig heeft en anderzijds partners die reeds stappen gemaakt hebben op het gebied van duurzaamheid, social return en/of internationale sociale voorwaarden. Waardoor u recht doet aan uw inkoopambities op dat gebied.

 

 

Duurzaamheid & MVO

Protinus IT behaalt Trede 1 op de PSO-Prestatieladder

Protinus IT behaalt Trede 1 op de PSO-Prestatieladder

Uit de onafhankelijke toetsing door DNV als certificerende instelling blijkt dat Protinus IT op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Protinus IT op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

nl_NLNederlands