Protinus IT behaalt Trede 1 op de PSO-Prestatieladder

Protinus IT behaalt Trede 1 op de PSO-Prestatieladder

Uit de onafhankelijke toetsing door DNV als certificerende instelling blijkt dat Protinus IT op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven....
Duurzame IT en social return door samenwerking met SiSo

Duurzame IT en social return door samenwerking met SiSo

Over duurzame IT wordt veel met de mond beleden maar door de samenwerking met SiSo kunnen we echt invulling geven aan ict-lifecycle-management-projecten en circulair inkopen in sectoren als de overheid, de zorg, de educatie en de bedrijfsklanten. Door ons te...
MVO Jaarverslag

MVO Jaarverslag

Bij Protinus IT zijn we ons er ten volle van bewust dat wij ons steentje moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Zodat de volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven hebben als wij. Vanaf de start van Protinus in 2010 hebben wij al stappen genomen...
Esther Vergeer Foundation

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation maakt ‘gewoon’ sporten op een gewone vereniging mogelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. Protinus IT ondersteunt dit doel omdat de foundation staat voor verbinding van kinderen onderling enerzijds en versterking van hun...