Wie is Protinus

Protinus IT is in 2010 opgericht vanuit de ervaring en grote gedrevenheid dat de voorziening in de IT-behoefte van middelgrote en grote organisatie beter, vooral veel slimmer en eigentijdser kan. Die gedrevenheid ligt vast in de Why van Protinus IT: Iedereen heeft recht op het beste uit IT!

Meer wendbaarheid

We maken het verschil voor onze klanten in een markt die van oudsher een rigide distributieketen kent met veel beperkingen voor u als afnemer. Wij bieden wèl de benodigde wendbaarheid en nemen de beperkingen weg door een slimme manier van verbindingen maken tussen klant en leverancier: Vind Verbind Versterk.

Met behulp van ons uitgebreide partnernetwerk koppelen we uw behoefte aan de beste oplossingen binnen de 4 kwadranten zoals wij IT ingedeeld hebben: hardware, software, human skills en practices.

Daarbij ligt de focus op organisaties met 1.000+ werkplekken. Onze klanten begeven zich vooral in de publieke sector: centrale overheid, decentrale overheid (provincies en gemeentes), educatie en de zorg.

Klantgedreven, organisatie- en omgevingsbewust 

Om op een goede manier invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid sturen wij onze organisatie aan op basis van ons managementsysteem. Dit om de dienstverlening aan onze klanten en de samenwerking met partners te kunnen waarborgen.

Dit systeem voldoet aan de geldende (milieu)wetten en –regelgeving, klanteisen en wensen van de belangrijkste stakeholders. Alsmede aan de continue verbeter-eisen die de verschillende ISO-certificeringen aan ons stellen.

Op deze manier werken we iedere dag gestructureerd en transparant aan ons doel: Iedereen heeft het recht op het beste uit IT!

Klantgedreven

Protinus werkt door de managed sourcing formule als ‘’single point of contact’’ voor haar klanten. Dit betekent dat we als onafhankelijke partij ons partnernetwerk openstellen zodat u gebruik kunt maken van partners met de hoogste certificering en meeste kennis.

Wij vertegenwoordigen als contracthouder een coördinerende rol in de keten. Processen zoals de levering, uitvoering van diensten, opslag en garantie-afhandelingen zijn uitbesteed aan partners.

Binnen de formule staat bij ons de wens van de klant centraal i.c.m. met het continu verhogen van de klanttevredenheid. Dat doen we door op verschillende manieren die klanttevredenheid te meten. In ons managementsysteem staat beschreven hoe we dat doen en hoe we aan de wensen van de klant in samenwerking met onze partners, blijven voldoen.

Organisatiebewust

Binnen een dynamische organisatie die het net een beetje anders doet, staat bij ons de persoonlijke inzet op nummer 1. Want hoe digitaler de omgeving wordt, hoe groter de impact van het menselijke contact.

We zijn een organisatie waarbij iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Daarbinnen dragen we natuurlijk zorg voor goede werkomstandigheden voor onze medewerkers, stagiaires en ingehuurde krachten. Veiligheid, gezondheid en het welzijn van hen staat hierbij voorop.

Door deze omstandigheden te monitoren en indien nodig aan te passen, creëren we een zo ideaal mogelijke situatie waarin onze medewerkers blijvend de klanttevredenheid hoog kunnen houden. 

Informatiebeveiliging

Een ander belangrijk element om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen, is informatiebeveiliging. Informatie is één van de belangrijkste middelen van onze organisatie. Het borgen van de toegankelijkheid en betrouwbaarheid ervan is essentieel om op een verantwoorde manier met interne en externe informatie om te gaan. Het begrip ‘informatiebeveiliging’ heeft betrekking op:

  • beschikbaarheid
  • vertrouwelijkheid
  • integriteit

Omgevingsbewust

Als onderdeel van de maatschappij waarin wij Protinus IT kunnen zijn, hebben we ook de verantwoordelijkheid om mee te werken aan het behoud van die maatschappij.

We hebben al vroeg in ons bestaan onderkent dat wij bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van onze diensten verregaand willen reduceren. Daarnaast sponsoren we sinds 2019 de Esther Vergeer Foundation die kinderen met een beperking de kans geeft om te sporten.

Om het gebruik van grondstoffen te verminderen, CO2 te reduceren en onze social return te verhogen, zijn we continu op zoek naar initiatieven die we vanuit onze rol in de IT-markt kunnen ondersteunen.

Inkopen

Ten aanzien van inkoop bij leveranciers en het zakendoen met partners in het algemeen kijkt Protinus IT naar de duurzaamheid van deze organisaties. Onze inkopen stemmen we af op de klantbehoefte en aan de gestelde eisen in aanbestedingen op dit gebied.

Milieu

Milieu heeft een prominente rol in de bedrijfsvoering. Zowel op operationeel niveau voor eigen medewerkers, uitzendkrachten als voor derden en bij strategische beslissingen, is het continu verbeteren van de milieuomstandigheden een belangrijke voorwaarde.

Onze Certificeringen

nl_NLNederlands