Certificeringen

Het proces van certificeren is het bewijs van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dat doen we om te voldoen aan regelgeving die vraagt om verantwoording van gemaakte keuzes.

In de praktijk 

We doen ons voordeel met de bevindingen en het oordeel uit externe audits die regelmatig gedaan worden met betrekking tot de verschillende certificaten. Bijvoorbeeld door processen te verbeteren of aan te passen.  Daarnaast kan een objectieve en onafhankelijke externe validatie en benchmarking, uitgevoerd door een juiste certificatie-instelling, ons helpen om onze strategie, bedrijfsvoering en ons kwaliteitsniveau te optimaliseren. 

ISO 9001

Norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 27001

De standaard voor informatiebeveiliging.

ISO 14001

Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem gebruiken wij om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. Protinus IT is niveau 4 gecertificeerd op de MVO Prestatieladder.

CO2 Prestatieladder

Niveau 5 op het gebied van CO2-bewust handelen.

Toon grotere versie van deze afbeelding door erop te klikken

EcoVadis

Protinus IT heeft de Platinum status voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gekregen van onafhankelijk beoordelaar EcoVadis. Deze status geeft aan dat Protinus IT tot de top 1% van geëvalueerde bedrijven behoort.

PSO

De PSO-prestatieladder is een certificatienorm voor Sociaal Ondernemen. Het certificaat geeft aan in welke mate een organisatie het mogelijk maakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan het werk te helpen.

nl_NLNederlands