Sinds twee jaar is Protinus IT reeds niveau 3 gecertificeerd en nu na een audit in december 2022, heeft zij trede 4 op de MVO Prestatieladder behaald. De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

Vincent Verbiesen, Algemeen directeur Protinus IT: “Op het gebied van MVO heeft Protinus IT altijd de ambitie om te voldoen aan de hoogst mogelijke standaard. In een markt waarin we door ons model een grote verantwoordelijkheid hebben naar zowel klanten als partners, vinden we dat we voorop moeten gaan in die ambitie. Op die manier stimuleren we partners om hetzelfde te doen en laten we hen, klanten en andere stakeholders zien dat we met onze inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan die maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Tijdens de externe audit heeft Protinus aantoonbaar kunnen maken dat zij in de gehele keten een prominente rol speelt en dat haar acties zichtbaar tot resultaat hebben geleid. Onder andere door met haar klanten mee te denken over het behalen van hun MVO doelstellingen.

Verbiesen: “De unieke plek die Protinus inneemt als schakel tussen klant en IT-specialisten, brengt, zoals gezegd, verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen door partners te stimuleren bij te dragen aan MVO doelstellingen maar hen ook daadwerkelijk hierop te selecteren. We willen daarin leidend zijn zodat we onze klanten op de juiste manier kunnen helpen met het bereiken van doelstellingen op het gebied van hun CO2 footprint, circulaire inkoop en social return opgave.”

Met het behalen van trede 4 onderscheidt Protinus zich in de markt omdat zij op dit moment de enige IT-partij is die dit hoge niveau heeft bereikt.

nl_NLNederlands