Sustainability, social return and innovation

Protinus IT bundelt haar kennis en haar partners om zowel overheden als het bedrijfsleven te ondersteunen bij de stappen naar duurzame IT. IT die bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelen en aan doelen op het gebied van social governance.

Duurzaamheid

CSR

Protinus IT

Duurzaamheid & MVO – MAIN

In deze tijd waarin het klimaat wereldwijd verandert en grondstoffen schaarser worden, heeft Protinus IT sinds haar oprichting in 2013 Duurzaamheid en MVO hoog in het vaandel staan. Om dit meetbaar, concreet en transparant te maken voor onze klanten en partners is Protinus IT, naast de reeds behaalde ISO14001 certificering op Milieumanagement, sinds 2014 als een van de zeer weinige ICT-resellers gecertificeerd op het hoogste Niveau 5 van de CO2Prestatieladder. Meer hierover leest u in de sectie Environment.

Op het gebied van Maatschappij heeft Protinus IT sponsoringsinitiatieven gestart, zoals de Vlinderidylle in Houten en de Esther Vergeer Foundation. Daarnaast houden wij ons actief bezig met de invulling van Social Return initiatieven ten behoeve van onze klanten en conformeren wij onze bedrijfsvoering volledig aan de gestelde Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Al deze aspecten worden vastgelegd in ons Sociaal Jaarverslag. Meer hierover leest u in de sectie Maatschappij.

Dankzij onze behaalde ISO certificeringen is Protinus IT uitstekend in staat om onze klanten volledig te ontzorgen en een continue en hoogwaardige vorm van dienstverlening te garanderen. Naast bovengenoemd ISO14001 Milieumanagementsysteem is Protinus IT tevens ISO9001 Kwaliteitsmanagement èn ISO27001 Informatiebeveiliging gecertificeerd. Op al deze drie certificeringen worden wij jaarlijks en succesvol geaudit door een extern onafhankelijk certificeringsbureau. Meer hierover leest u in de sectie Certifications.

en_GBEnglish (UK)