Protinus Insight zijn daarmee de preferred suppliers van de provincie. Het Cluster ICT van de provincie voorziet met deze nieuwe raamovereenkomst in de levering van bestaande licenties, nieuwe licenties én ondersteuning in licentieadvies.  

Deze nieuwe overeenkomst sluit aan bij de roadmap die het Cluster ICT heeft uitgestippeld en is mede gericht op de cloudstrategie voor de komende jaren. 

In de overeenkomst is opgenomen de levering van Standaard Software binnen onder andere de softwarecategorieën Microsoft, VMware, Adobe, Oracle, iBabs, Topdesk. Daarnaast de levering van het bijbehorende onderhoud, ondersteuningabonnementen én de overname van de lopende onderhoudscontracten. 

Het contract heeft een initiële looptijd van 2 jaar met optie tot verlenging van twee keer 1 jaar en vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 1 miljoen euro op jaarbasis.