Het UMCG heeft de opdracht voor de levering van Actieve Netwerkcomponenten, bijbehorend onderhoud en consultancy gegund aan Protinus IT.

De aanbesteding is uitgeschreven om blijvend aan de behoeften van het UMCG op het gebied van netwerkcomponenten te kunnen voldoen, zowel voor wat betreft vervangings- als voor uitbreidings- investeringen. Daarnaast worden er nu en in de toekomst door het UMCG diverse nieuwe diensten en services ontwikkeld die gebruik zullen maken van dit netwerk.

De scope omvat Actieve Netwerkcomponenten van datacenters tot accespoints. De actieve componenten kunnen worden onderverdeeld in: LAN- en DC-LAN routers en (content)switches, DDOS-protectie, Application Delivery Controllers, W-LAN, firewalls en IPS-systemen. Daarnaast betreft de opdracht consultancy diensten, het leveren van onderhoudsdiensten, het verzorgen van inruil en het verzorgen van opleidingen.

Het UMCG beoordeelde Protinus als meest geschikt omdat Protinus naast de vereiste merken en typen uit de huidige installed base, een breed portfolio kan leveren. Ook was van belang dat Protinus zeer goed in staat is om flexibel in te spelen op de toekomstige behoeften van het UMCG.

Protinus IT is met deze gunning de ‘Single Point of Contact’ (SPoC) voor de levering van Actieve Netwerkcomponenten en aanverwante dienstverlening. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met een verlenging van tweemaal één jaar. De totale omvang van de overeenkomst wordt door het UMCG geschat op 6 tot 7,5 miljoen euro.