De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de Europese aanbesteding voor storage oplossingen gegund aan Protinus IT naast twee andere leveranciers. Protinus IT is daarmee verantwoordelijk voor het vervangen van de huidige storage-omgeving en het migreren van de bestaande data naar de nieuwe storage omgeving voor 1 maart 2021. TU/e zit momenteel in een fase waar veel beleid op het gebied van storage en security onder de loep wordt genomen en wordt aangepast. Hierdoor ontstaat een situatie waar een uitvraag bijvoorbeeld in juni al niet meer de behoefte vervult van die in augustus. Juist om deze reden zocht TU/e een flexibele partner die als toeleverancier een breed scala aan merken en types storage en gedegen advies kan leveren zodat binnen gemaakte beleidskeuzes snel en effectief geschakeld kan worden. Daarnaast gaat Protinus, indien gewenst, de volgende IT-diensten verzorgen voor de TU/e: garantieafhandeling, onderhoud op apparatuur die wordt aangeschaft en adviesdiensten bij het opstellen/ontwerpen van complexe netwerken en innovaties, waardoor de TU/e tot de juiste keuze kan komen voor een toekomstbestendig netwerk.

De totale geraamde contractwaarde bedraagt circa € 1.000.000,00. Het contract wordt aangegaan voor een periode van drie jaar met een mogelijke verlenging van één keer één jaar.