De gemeente Twenterand als aanbestedende dienst trad in deze op als penvoerder voor gemeenten Borne en Hof van Twente. Protinus IT wordt door deze gunning opdrachtnemer voor het leveren en beheren van standaard softwarelicenties, aanverwante dienstverlening en consultancy bij deze gemeenten.

De opdracht bestaat o.a. uit de levering van gebruiksrechten van standaardsoftware inclusief verlengingen, onderhoud en support. Hieronder vallen ook SaaS-, PaaS- en IaaS-diensten. Daarnaast gaat het om aanverwante dienstverlening zoals advisering met betrekking tot optimale aanschaf, functionele uitvragen en het beschikbaar stellen van kennis en kunde.

De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging van 3 maar 1 jaar. De waarde van de overeenkomst van de drie gemeenten over het totaal van 6 jaar, wordt geschat op 40 miljoen euro.

Over Twenterand, Borne en Hof van Twente
De drie gemeenten liggen in de regio Twente en hebben een totaal aantal inwoners van ongeveer 93.000.

en_GBEnglish (UK)