Door de gunning aan Protinus IT heeft de gemeente Rijswijk haar doel bereikt om op een toetsbare en transparante wijze een raamovereenkomst aan te gaan met één leverancier voor het leveren van Standaardprogrammatuur inclusief aanverwante dienstverlening.
Onder de scope van deze overeenkomst vallen contractuele verlengingen en uitbreidingen van reeds aanwezige Standaardprogrammatuur én tevens de aanschaf van nieuwe Standaardprogrammatuur. Onderhoud, ondersteuning, diensten en supportdiensten voor reeds aanwezige- en nieuwe Standaardprogrammatuur vallen ook binnen de scope van deze overeenkomst.
Aanvullend hierop valt ook aanverwante dienstverlening zoals consultancy, marktverkenning en marktonderzoek binnen de scope van deze overeenkomst.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van anderhalf jaar. De gemeente Rijswijk heeft een optie tot verlenging van maximaal twee maal twaalf maanden onder dezelfde voorwaarden en condities. De waarde van de overeenkomst is ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar.