De gemeente heeft al eerder voor Protinus gekozen als hardware leverancier en verbreed nu, door de gunning van de aanbesteding ‘Software Broker’, deze samenwerking. Het nieuwe contract betreft het leveren van standaard software inclusief aanverwante dienstverlening.

 

Hierdoor is de gemeente Leiden de komende jaren verzekerd van leveranties van softwarelicenties op het gebied van onder andere virtualisatie, eindgebruikerstoepassingen, beheer en beveiliging. Cloud oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Platform as a Service (PaaS) vallen ook onder de reikwijdte van dit contract. Zo ook adviezen over bijvoorbeeld de licentiestructuur.

De gemeente Leiden beheert circa 3.500 werkplekken ten behoeve van de medewerkers van de eigen gemeente en de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

Leiden heeft Social Return structureel opgenomen in het aanbestedingsbeleid als onderdeel van duurzaam inkopen. Ook in deze aanbesteding worden er afspraken met Protinus gemaakt rondom Social Return.

Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus IT: “Gemeenten nemen steeds vaker dergelijke voorwaarden op in hun aanbestedingsbeleid. Naast het feit dat we als organisatie altijd de ambitie hebben om ook maatschappelijk bij te dragen, kunnen we dit eenvoudig opnemen in onze  formule. Zo versterken we met dit contract niet alleen de IT-organisatie van de gemeente Leiden maar ook hun doelstellingen op het gebied van Social Return.”

De aanbesteding schept de randvoorwaarden voor een langdurige samenwerking in de komende 8 jaar

en_GBEnglish (UK)