SSC Ons, één van de grootste Shared Service Centra van Nederland, heeft als aanbestedende dienst en namens haar partners, aan Protinus IT de aanbesteding ‘Softwarebroker’ gegund. De partners betreffen de gemeenten Dalfsen, Westerveld, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel. SSC Ons en haar partners zullen via dit contract de komende jaren Commercial-off-the-shelf software on-premise en/of als XaaS oplossing afnemen, inclusief advies, service en onderhoud.
SSC Ons en haar partners kunnen via dit contract (gemeentelijke) software inkopen tegen de meest (kosten-)efficiënte manier. Daarnaast kunnen ze een licentielandschap betrekken dat, afgestemd op de behoefte, omvang en toekomstvisie, blijvend bij de organisatie en haar partners past. Als derde biedt Protinus ze  gevraagd en ongevraagd advies over aankoop en bezit van software licenties. En bovendien worden ze ‘ontzorgd’ bij de afhandeling van bestellingen en administratieve zaken rondom
software licenties, met een centrale registratie in een portal.

Protinus is binnen deze overeenkomst Single Source leverancier welke een initiële looptijd heeft van 3 jaar. SSC Ons en haar partners hebben de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 3 maal voor de duur van 1 jaar, te verlengen. De maximale omvang van de raamovereenkomst wordt geschat op gemiddeld € 6.000.000 per jaar.

Over SSC Ons en haar partners
Ons is het Shared Service Centrum op het gebied van bedrijfsvoering voor de regio Zwolle. Ons is een gemeenschappelijke regeling met op dit moment 6 partners uit de regio Zwolle waaronder de genoemde gemeenten en de provincie Overijssel.
nl_NLNederlands