Bij klanten in de publieke sector heeft Protinus IT te maken met steeds ambitieuzere MVO-doelstellingen. “Vooral overheidsorganisaties zetten stevig in op doelstellingen als CO2-reductie en circulariteit”, vertelt Vincent Verbiesen, algemeen directeur van de managed sourcing specialist. “Maar ook in de enterprisemarkt, die de overheid hier nauwgezet in volgt en waarin wij steeds actiever zijn, zien we de MVO-ambities groeien. Uitdagend, maar wij zien vooral nieuwe kansen.”

Afwachten of ’terugduwen’, zoals Verbiesen het noemt, is in ieder geval geen optie. “MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zien wij juist als onze plicht en als een échte kans: de IT-sector zou hierin met al z’n technologische en commerciële kracht voorop moeten lopen”, aldus de algemeen directeur van de inkooppartner met het grootste netwerk van IT-specialisten in Nederland. “Voor wie het initiatief neemt en uit zichzelf naar nieuwe manieren zoekt om bijvoorbeeld bij te dragen aan een circulaire economie en minder CO2-uitstoot, zie ik dikke kansen. Wacht niet af, maar ga voorop in het

 

uitnutten van de technologische ontwikkelingen en innovatiemogelijkheden. Heb je specialisten in huis, laat hen dan meedenken en meedoen.

”Een klimaatneutrale bedrijfsvoering door onder meer CO2-reductie en vermindering van grondstoffenverbruik, zijn twee van de in totaal vier doelstellingen van het MVO-beleid in Nederland. De andere twee zijn SRoI – social return of investment: dat bedrijven bijdragen aan de (re)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – en ISV – internationale sociale voorwaarden die misstanden als moderne slavernij en kinderarbeid tegengaan. “Protinus IT heeft volop

met MVO te maken omdat veel klanten overheidsorganisaties zijn”, legt Verbiesen uit. “Als de overheid nieuwe IT-middelen of -oplossingen wil inkopen, gaat dat altijd via een openbare aanbesteding.

De overheid wordt steeds beter in het doorvoeren van zijn eigen doelstellingen in de praktijk en daardoor zien wij in aanbestedingstrajecten steeds meer MVO terug. Wij hebben dat overigens altijd toegejuicht, want als onderdeel van de maatschappij mag je als onderneming ook best iets aan de samenleving teruggeven. Die kans pakken wij graag.”

‘Uitdagingen’

Deze ‘intrinsieke motivatie’ neemt niet weg dat Protinus als tussenschakel in de markt, maar vooral als kenner van de publieke sector weet waar de échte uitdagingen zitten in de Nederlandse MVO-doelstellingen. Verbiesen geeft een voorbeeld: “Zo is de vermindering van energieverbruik bijna volledig op hardware gericht; hoe maken we apparatuur energiezuiniger? Terwijl software daar zeker ook invloed op heeft. Wat vaak ontbreekt, is een goede normering. Hardware wordt meestal vanuit gelijkwaardigheid getest op energieverbruik, maar software wordt daar nog onvoldoende op gewaardeerd.

Dit zijn kansen waarover wij als IT-leveranciers onze klanten, die aan steeds strengere MVO-eisen moeten voldoen, kunnen adviseren. Dat ook keuzes in het softwaregebruik organisaties energiezuiniger kunnen maken.”

Een andere uitdaging in de Nederlandse IT-markt volgens Verbiesen, is dat ‘levensduurverlenging’ regelmatig onterecht wordt verkocht als een vorm van ‘circulariteit’. “In een volledig circulaire economie bestaat afval eigenlijk niet meer: alles wordt zodanig geproduceerd dat het maximaal traceerbaar hergebruikt en/of gerecycled kan worden. Alle onderdelen van bestaande producten

behouden hun waarde en zijn de grondstoffen voor de producten van morgen. Dat is iets anders dan levensduurverlenging: het uitstellen van het moment dat een apparaat uiteindelijk tóch in de verbrandingsoven belandt. Dit noemen wij lineair in plaats van circulair. Een bijkomend risico van levensduurverlenging is dat het leidt tot verminderd aankopen van of investeren in producten en technologieën die juist wél bijdragen aan vooral de technologische ontwikkeling van circulariteit. Voor veel klanten is het een uitdaging om zowel de lange als de korte termijn gevolgen van dergelijke keuzes te overzien. Wij zien het als onze plicht om ze te adviseren en te helpen kiezen.”

CO2-reductie

Adviseren hierover is een rol die IT-partijen vanwege de hoge mate van innovatie goed past, vindt Verbiesen. “Een van de belangrijkere MVO-doelstellingen van de overheid in de IT is CO2-reductie. IT-partners hebben vaak goed zicht op de energiezuinigheid en de mate van circulariteit van hardware, en zijn goed in staat om de lokale distributieketen onder de loep te nemen. Daarin kunnen bijvoorbeeld elektrische auto’s en afhaal hubs worden ingezet.

Kijk ook naar alternatieven voor het grote aantal transporten vanuit de productieomgevingen van fabrikanten ver buiten Europa, over lange afstanden.”

Verbiesen wil bovendien meer aandacht voor de kansen in het toenemende aantal datacenters. “In Europese datacenters plaatsen we vaak de beste apparatuur, die optimaal aansluit bij de vooruitstrevende energiedoelen van de EU en die bovendien optimaal gebruik maakt van de hoge

grondprijzen per vierkante meter. In lagelonenlanden wordt juist heel makkelijk verouderde apparatuur ingezet. Dit gaat trouwens ook over bewustwording, want nog lang niet iedereen kent de klimaateffecten van het relatief nieuwe fenomeen datagebruik. Sta bijvoorbeeld een keertje stil bij het werkelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot als je een smartphone gebruikt. Daar gaat een hele wereld achter schuil.”

Vooruitstrevend

Verbiesen ziet in het Nederlandse IT-kanaal graag meer vooruitstrevendheid. “De IT-markt heeft alle mogelijkheden en middelen om te vergroenen, maar dan is wel een innovatieslag nodig en zijn investeringen noodzakelijk. Wij beoordelen onze partners niet alleen op hun IT-specialismen, maar

ook op hun MVO-doelstellingen en -prestaties. We willen onze klanten koppelen aan specialisten die met energiebesparing en circulariteit net twee stappen verder zijn, of aan partners die in de loop van een contract verbeterslagen maken op dit gebied. Soms ook voegen we gedurende een

langlopend contract partners toe die inspringen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van MVO en daarmee nog beter passen bij de MVO-ambities van een klant. Dat is de wendbaarheid waar Protinus IT bekend om staat, ook dus op het gebied van MVO.”

 

nl_NLNederlands