Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, onder regie van de categorie Datacenters van het Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van OCW, Protinus IT de aanbesteding ROAD2022 als één van de vier opdrachtnemers gegund. Deze Raamovereenkomst bestaat uit kavels voor Datacenterinfrastructuur, Netwerk- en Security,  Cloudbrokerage en Datacenterapparatuur, Managed Services en perceel overstijgende behoeftes.

Protinus zal zich binnen deze aanbesteding bezig houden met aanvragen binnen het perceel Managed Services. Binnen dit perceel vallen ook on-premise oplossingen die bestaan uit de working area van meerdere percelen die samengevoegd en als geheel aangekocht en eventueel turn key opgeleverd worden.

De deelnemers die gebruik gaan maken van deze Raamovereenkomst zijn ODC-Noord, DUO, Nationaal Archief, Dictu, de ACM en RDW. Protinus zal samen met haar partners en toeleveranciers deze deelnemers van elke gewenste oplossing en dienstverlening voorzien en daarmee wendbaarheid, slagkracht en innovatie leveren. We zien uit naar een geslaagde invulling van deze Raamovereenkomst.

De totale geraamde waarde van deze aanbesteding bedraagt meer dan 225.000.000 met een looptijd van 3 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 1 jaar.

nl_NLNederlands