IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een reeks van aanbestedingen in de markt gezet. De aanbesteding IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken betreft de producten desktop pc’s (fatclients), thinclients en zeroclients, all-in-one-pc’s en hybride varianten van deze apparaten. De aanbestedende dienst schat het volume voor de aanschaf van Vaste ICT-werkplekken op zo’n 20.000 stuks per jaar. De financiële omvang per jaar komt naar schatting uit op 12 miljoen Euro inclusief de bijbehorende dienstverlening. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan één of meerdere malen met een door de hoofdopdrachtgever nader te bepalen periode tot in totaal maximaal vier jaar worden verlengd. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3 partijen die in onderlinge competitie zullen moeten strijden om orders. Protinus IT is daar één van. De andere twee zijn Scholten Awater en Bechtle.

Groot Deelnemersveld

Aan de aanbesteding nemen 10 ministeries deel, maar tevens organisaties als De Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatbosbeheer en diverse andere, waaronder tevens de Belastingdienst. In totaal hebben 103 overheidsorganisaties samen aanbesteed.

Het rijksbrede programma IWR heeft de volgende beoogde business uitkomst: het optimaal functioneren van de rijksdienst teneinde het kabinetsbeleid te kunnen verwezenlijken, in het bijzonder de beleidsdoelen van de Compacte Rijksdienst: meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency en in het bijzonder kostenbesparingen in de rijksorganisatie. In de rijkskantoren worden de volgende functionele eisen aan de ICT gesteld welke door IWR2016 mede mogelijk gemaakt kunnen worden:

• zoveel mogelijk papierloos werken;
• draadloos werken;
• printen, scannen en kopiëren in rijkskantoren; mobiele en persoonsgebonden ICT middelen;
• tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

nl_NLNederlands