De aanbesteding standaard software en aanverwante diensten vanuit de gemeente Amsterdam (als penvoerder) en Port of Amsterdam is aan Protinus gegund. Met deze gunning aan Protinus zijn beide organisaties de komende jaren verzekerd van leveranties op het gebied van standaard software, licenties inclusief onderhoud en support, alsmede support bij implementatie/installatie. Ook Cloud oplossingen zoals Software as a Service (SaaS) en Platform as a Service (PaaS) vallen onder de reikwijdte van deze aanbesteding.

 

Binnen deze opdracht waren de gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam onder andere op zoek naar de balans tussen functionaliteit, kosten en (milieutechnische en sociale) duurzaamheid. De aan te schaffen standaard software en daarmee samenhangende diensten vormen één van de belangrijke pilaren waarop de dienstverlening van Digitale Voorzieningen (DV) naar de stad rust. Zowel DV als de eindgebruikers van de standaard software verwachten daarom hoge kwaliteit van zowel de leveringen als de diensten.

Met Protinus als (nieuwe) partner wordt er binnen de opdracht op een proactieve wijze invulling aan deze doelstellingen gegeven.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar (inclusief verlengingsopties). Tijdens die looptijd zal Protinus ook een bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Amsterdam op het gebied van Social Return.

nl_NLNederlands