Samen meer klanten nog beter bedienen

SiSo IT-Services, al sinds ruim 26 jaar een gerenommeerde naam op het gebied van ICT life-cycle management diensten, heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een “allround” dienstverlener binnen het kleurrijke pallet van werkplek dienstverlener. Binnen de scope van SiSo vallen alle diensten om de continuïteit voor gebruikers van de integrale werkplek op een hoog niveau te brengen. Of het nu gaat om ergonomisch verantwoorde oplossingen voor werkplekmeubilair, ontwerp, aanschaf, en/of beheer of integratie van ICT-werkplekken & mobiele devices, circulaire economie en corporate social responsibility, SiSo onderscheidt zich door pragmatische oplossingen.

SiSo IT-Services ontzorgt medium en large corporate- en publieke organisaties door het operationeel en tactisch beheer van alle eerder genoemde diensten over te nemen. Hierdoor krijgen organisaties de ruimte om alle aandacht te richten op de added value van hun ICT afdeling, zoals het opstellen en uitvoeren van strategisch beleid. Uiteraard wordt dit door SiSo geborgd door back-to-back servicecontracten zodat afspraken die de ICT-afdeling maakt met de Business door SiSo worden waargemaakt.

“SiSo heeft haar business strategie aangepast naar de vraag vanuit de markt. SiSo bracht tot voor kort partijen samen bij een “servicevraag”, waarbij SiSo voorheen bewust koos voor een positie als “onderaannemer” en daarbij één van de prominente resellers of Service Integrators tipte als “hoofdaannemer”. Om de beste service, prijs, kwaliteit en korte communicatielijnen te kunnen bieden heeft SiSo er voor gekozen om voortaan het volledige pallet aan diensten en hard- en software aan te bieden als “hoofdaannemer”.

Door deze gewijzigde strategie, gesteund door alle “Type-A” leveranciers van hard- en software in combinatie met haar strategische partner, Protinus IT maakt SiSo vanaf nu het verschil. Om dit te realiseren heeft SiSo ze een online Web Portal in de lucht gebracht dat eenvoudig koppelt met alle gangbare inkoopsystemen van haar klanten. Protinus IT zorgt daarbij voor klantenservice, “special bids”, beschikbaarheid en het ontsluiten van alle merken en producten én specialismen. “Margestapeling is een draak met teveel koppen. In de samenwerking tussen Protinus-IT en SiSo wordt deze nagenoeg geëlimineerd. Door de volumes die SiSo in combinatie met Protinus IT realiseert zijn onze relaties verzekerd van de beste prijsprestatieverhoudingen in de markt.” Aldus Tom Petri, Directeur Business Development van SiSo IT-Services.

Protinus IT gaat SiSo op haar beurt voor ICT life-cycle management inzetten bij haar klanten, in de overheidsmarkt, de zorg, educatie en haar private corporate klanten.

“We werken al een tijd samen bij gerenommeerde klanten en zijn goed op elkaar ingespeeld. Nu gaan we onze krachten bundelen om nog meer grote organisaties optimaal te kunnen bedienen met circulair inkopen en ICT life-cycle management ”, aldus Vincent Verbiesen, Algemeen Directeur van Protinus IT. “Samen zijn we zeer krachtig en daarmee kunnen we klanten enorm vooruit helpen. We bundelen inkooppower, elektronische bestelprocessen en ultieme circulaire dienstverlening; in de profit én de non-profit sector. Dat doen we zodanig dat de kwaliteit is geborgd volgens ISO9001, ISO14001, ISO27001 én de CO2-Prestatieladder Niveau 5 waarmee we in de markt op het hoogste niveau acteren.”

In de afgelopen 4 jaar heeft SiSo in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV en TU Delft gewerkt aan de ontwikkeling van hét circulaire model voor ICT gerelateerde hardware. Middels een toegekende Europese subsidie is een datamodel ontwikkeld dat de basis vormt voor dit circulaire model. Dit model onder de naam Recover-E® heeft onder andere geresulteerd in een nauwe samenwerking met grote organisaties waaronder de Rijksoverheid.

Ed Alting Siberg, Directeur Sustainability van SiSo IT-Services: “Het Recover-E® model toont vanuit de praktijk aan dat optimaal hergebruik, optimale recycling, innovatie en sociale doelen verenigd kunnen worden én waarde voor onze relaties behouden kan blijven. Het Recover-E® model geeft onze relaties handvatten om aan te kunnen tonen dat zij vanuit hun ervaring de regie hebben genomen naar een eerste stap op weg naar een circulaire economie”.

“Door deze verregaande strategische samenwerking tussen SiSo en Protinus ontstaat als het ware een krachtig nieuw blok in de corporate markt dat het beste uit de markt combineert. Anders dan de gemiddelde corporate reseller die beweert alles onder één dak te hebben, combineren wij juist bestaande specialismen en kunnen daardoor klanten slimmer, sneller en beter bedienen”, aldus Vincent Verbiesen.

nl_NLNederlands