Op donderdag 7 oktober jl. tekenden Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus, en Maarten Visser, concernmanager bij gemeente Emmen, het contract na gunning van de aanbesteding “Levering Standaardsoftware & Gerelateerde diensten”.

De gemeente Emmen heeft bewust voor Protinus IT gekozen vanwege de wendbaarheid die de contractvorm biedt, bij alle inkoopkeuzes die de komende jaren genomen moeten worden. Daarnaast geeft het de gemeente meer overzicht en ruimte in het beheer van haar huidige en toekomstige standaard software gebruik.

Maarten Visser: “Door dit contract met Protinus zijn we niet alleen verzekerd van de scherpste prijs op Standaard Software maar ook van de benodigde wendbaarheid zodat we op ieder moment al onze huidige software kunnen inkopen maar ook laagdrempelig nieuwe oplossingen in het contract kunnen toevoegen. Daarnaast verwachten we veel van de samenwerking met Protinus omdat zij door hun contractvorm ons goed kunnen helpen bij het beheer van onze software licenties”.

Het contract betreft het leveren van Standaardsoftware tegen marktconforme condities en tarieven, het beheer en onderhoud hiervan en de uitvoering van verschillende diensten zoals monitoren, signaleren en contractbeheer. Ook Software Life Cycle Management en het bieden van een webbased platform met beheer en rapportage functionaliteiten t.b.v. bestellingen, zijn onderdelen van dit contract.

Vincent Verbiesen is erg verheugd met de samenwerking met de gemeente Emmen: “We zien dat steeds meer gemeenten de ruimte willen hebben om, binnen hun IT landschap, direct in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Protinus biedt die mogelijkheid door het ontsluiten van een zeer groot partnernetwerk van specialisten via één contract. We zijn vanzelfsprekend erg blij dat de gemeente Emmen voor ons gekozen heeft en ons daarmee het vertrouwen geeft om bij te dragen aan hun IT-doelstellingen”.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. Op het gebied van Microsoft werkt Protinus IT binnen deze raamovereenkomst samen met Insight Enterprises. Voor de gevraagde Software Life Cycle Management dienstverlening en het verder professionaliseren van Software Asset Management werkt Protinus samen met SAM-dienstverlener Crayon.

Over de gemeente Emmen

De gemeente Emmen telt rond de 107.000 inwoners en is daarmee de grootste gemeente van Drenthe en na Groningen de tweede gemeente van het Noorden. Emmen is ook qua oppervlakte een grote gemeente, met veel variatie in landschapstypen en onderling verschillende woonkernen: grote en kleine tot zeer kleine. Met al haar voorzieningen is Emmen de spil van de regio Zuidoost-Drenthe en zuidelijk Groningen, een gebied met meer dan een kwart miljoen inwoners.