Protinus IT heeft de titel van Centric Platinum Partner 2022 [KR1]ontvangen. Protinus krijgt deze partnerstatus als erkenning voor de succesvolle samenwerking in het afgelopen jaar.

Het Platinum Partnership, het hoogste partnerniveau waarop partners met Centric Public Sector Solutions kunnen samenwerken, werd op 31 maart uitgereikt als bevestiging van de goede relatie tussen beide organisaties.

Public Sector Solutions
Protinus IT verkrijgt de speciale status vanwege de prestaties in het voorbije jaar op het vlak van omzet, niveau van dienstverlening en specialisaties. Naast voortzetting van de dienstverlening op het gebied van generieke programmatuur, bouwde Protinus IT in het afgelopen jaar haar softwareportfolio voor de publieke sector succesvol uit met de branchespecifieke standaardoplossingen van Centric.

Michiel Vunderink, Commercieel Directeur van Centric Public Sector Solutions: “Door de samenwerking tussen beide ondernemingen verder te intensiveren, streven we naar de beste oplossing voor onze klanten, waarbij partnership en de klant steeds een centrale positie krijgen. De bundeling van de kennis en kunde van beide partijen sluit aan bij de visie en missie die wij nastreven. Als Centric zijn we blij met de versterkte samenwerking.”

‘Samenwerking met Centric strategisch belangrijk’
In een reactie op de uitreiking zegt Niels Goderie, Sales Director bij Protinus IT: “Wij zijn enorm verheugd met het behalen van de Platinum Partner-status. Het portfolio van Centric zien we als een waardevolle en onmisbare aanvulling op het portfolio van Protinus IT voor de decentrale overheid. De samenwerking met Centric zien we als strategisch zeer belangrijk.”

Bron: Protinus IT behaalt Centric Platinum Partnership | Centric

nl_NLNederlands