Bij Protinus IT zijn we ons er ten volle van bewust dat wij ons steentje moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Zodat de volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven hebben als wij. Vanaf de start van Protinus in 2010 hebben wij al stappen genomen die bijdragen aan die duurzame samenleving. Dat heeft ertoe geleid dat we niveau 5 op de CO2 prestatieladder hebben bereikt en ISO 14001 gecertificeerd zijn. De volgende stap die we in 2020 genomen hebben, is het streven naar een zo hoog mogelijke plek op de MVO prestatieladder, te beginnen bij niveau 3.

In dit verslag laten we zien welke prestaties we tot heden hebben bereikt binnen de MVO prestatieladder, blikken we naar de toekomst en geven aan welke ambities wij hebben en hoe wij deze gaan bereiken.

Optimaal maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft maatregelen die leiden tot prestaties op het gebied van people, planet en profit. Dit kunnen investeringen zijn maar ook besparingen.

In dit verslag vindt u de doelen van Protinus IT op basis van de 3 P’s, welke maatregelen tot nu toe genomen zijn met welk resultaat en nieuwe maatregelen gericht op onze ambities.

nl_NLNederlands