Optimaal maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft maatregelen die leiden tot prestaties op het gebied van People, Planet en Profit. Dit kunnen investeringen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van social return, maar ook besparingen zoals die van CO2 uitstoot.

In dit verslag leest u de resultaten van de acties die door ons genomen zijn in 2021 binnen de 3 P’s én nieuwe acties en maatregelen die gekoppeld zijn aan onze ambities op het gebied van MVO. We hebben alle acties binnen de 3 P’s gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN (Home – SDG Nederland), zodat aan welke wereldwijde doelen bijgedragen wordt.

nl_NLNederlands