De ondertekening door Johan Kluijs, afdelingsmanager I&A bij Meerinzicht, en Vincent Verbiesen, Algemeen Directeur Protinus IT, vond op 29 november jl. plaats in het gemeentehuis van Ermelo. Meerinzicht, de opdrachtgever binnen deze raamovereenkomst, is een samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Met deze overeenkomst heeft Meerinzicht willen komen tot één opdrachtnemer voor de levering van de betreffende licenties van deze software inclusief service, onderhoud en support.

 

Een belangrijk criterium is de onafhankelijke advisering voor systeemsoftware geweest om zo op basis van marktkennis en/of marktonderzoek het juiste advies te kunnen leveren. Na een zorgvuldige voorbereiding vanuit Meerinzicht zijn zowel Protinus als Meerinzicht erg blij dat deze raamovereenkomst met de ondertekening een feit is.

Johan Kluijs: “Naast het doel om te komen tot één leverancier wilden we in het contract ook genoeg mogelijkheden hebben om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Protinus heeft daarin wat ons betreft het beste aanbod gedaan omdat zij door haar onafhankelijke rol een breed scala aan leveranciers, ontwikkelaars en/of software vendoren op het gebied van systeemsoftware of standaard gemeentelijke software, kan adviseren en leveren.”

Inmiddels zijn de eerste uitvragen door Meerinzicht gedaan. Volgens Vincent Verbiesen kan Protinus veel betekenen voor hen: “Organisaties als Meerinzicht kunnen wij perfect helpen om hun rol als samenwerkingsverband optimaal in te vullen. Tenslotte zijn zij altijd op zoek naar de beste oplossing voor haar deelnemende gemeenten. Protinus helpt daarbij doordat wij de hele IT-markt met al haar specialismen kunnen verbinden aan de vraag van in dit geval Meerinzicht. Zo kunnen de aangesloten gemeenten op elk moment binnen het contract gebruik maken van de beste oplossing die de markt biedt.”

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van 4 jaar met een optionele verlenging drie keer één jaar. De geraamde opdrachtwaarde voor de dienstverlening voor de raamovereenkomst inclusief optionele verlengingen bedraagt 22 miljoen euro.

Over Meerinzicht
Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten ErmeloHarderwijk en Zeewolde (gezamenlijk 99.500 inwoners). De 3 gemeenten werken samen in het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. Zoals zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken en op het gebied van belastingen, financiën, HRM, communicatie, informatisering en automatisering, facilitaire dienstverlening, gebouwenbeheer, juridische zaken, en geo-informatie. De organisatie bestaat uit ruim 500 medewerkers.

nl_NLNederlands