Certificatie is het bewijs van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dat doen we om te voldoen aan regelgeving die vraagt om verantwoording van gemaakte keuzes. Daarnaast willen we ons voordeel doen met de bevindingen en oordeel uit externe audits naar aanleiding van het hebben van de verschillende certificaten.

Als laatste kan een objectieve en onafhankelijke externe validatie en benchmarking, uitgevoerd door een juiste certificatie-instellingen, ons helpen om strategieën, de bedrijfsvoering en het kwaliteitsniveau te optimaliseren.

ISO 27001

De standaard voor informatiebeveiliging.

ISO 9001

Norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Ecovadis

Protinus IT heeft de Gold status voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gekregen van onafhankelijk beoordelaar EcoVadis. Deze status geeft aan dat Protinus IT tot de top 5% van geëvalueerde bedrijven behoort.

ISO 14001

Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem gebruiken wij om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. Protinus IT is niveau 3 gecertificeerd op de MVO Prestatieladder.

CO2 Prestatieladder

Niveau 5 op het gebied van CO2-bewust handelen.

nl_NLNederlands