Visie, Missie en Strategie

Onze visie

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ontwikkelingen op IT-gebied spelen hierbij een belangrijke rol, zowel in sociale als economische verhoudingen. De rol van IT zal hierin in de toekomst nog bepalender worden. Om in deze veranderende wereld bij te blijven dient u als organisatie flexibel en wendbaar te zijn. Dat geldt dus zeker ook voor de ontwikkeling en het gebruik van IT binnen uw organisatie. Wendbaarheid is hierin de sleutel tot succes!

Onze missie

De manier waarop organisaties vandaag de dag voorzien in hun behoeften, ook die in IT, kent teveel beperkingen. Het aantal verschillende contracten met leveranciers, de lange looptijden van deze contracten, de starheid ervan en de tijd die het kost om ze allemaal af te sluiten en te beheren. Allemaal factoren die de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties beperken. En dat terwijl de ontwikkelingen om ons heen andere eisen stellen aan de manier waarop u in uw IT-behoeften voorziet.

“Exit the contract age, enter the Managed Sourcing age”, dat is ons motto.

Het is onze missie om samen met u op een slimme manier invulling te geven aan de voorziening in uw IT-behoeften, zodanig dat deze echt bijdraagt aan de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie. Zonder beperkingen maar wel 100% gemanaged.

Onze strategie

De IT-slagkracht en wendbaarheid van uw organisatie wordt bepaald door de kwaliteit, de beschikbaarheid en de onderlinge samenhang van de volgende IT-onderdelen, ofwel kwadranten:

  • Human Skills, elke IT-professional die u zoekt 
  • Infrastructuur, uw volledige IT-infrastructuur 
  • Software, alle software die u nodig heeft 
  • Practices, specifieke expertise op het gebied van bijvoorbeeld processen en certificeringen

Protinus IT biedt u met Managed Sourcing gemanagede vrijheid binnen deze kwadranten: u krijgt via één overeenkomst blijvende keuzevrijheid, directe beschikbaarheid en optimaal inzicht ten aanzien van producten, diensten, leveranciers en distributiemodellen.