Privacy Statement Protinus IT

 

Protinus IT is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Protinus IT is vanzelfsprekend in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden.

 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Protinus IT ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacy rechten§
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacy statement

 

1.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Protinus IT kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Protinus IT kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres

 

2.    Verwerkt Protinus IT ook bijzondere persoonsgegevens?

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Protinus IT verwerkt als verwerkersverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zo zijn dat Protinus IT bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met die klant.

 

3.    Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

 

Protinus IT verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over onze producten en diensten;
 • Voor het afhandelen van betalingen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

 

4.    Hoe beschermen wij uw privacy?

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9

 

5.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

 

6.    Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

 

7.    Uw privacy rechten

 

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Protinus IT van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8.    Het gebruik van cookies

 

Protinus IT maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

9.    Contactgegevens

 

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Protinus IT, kunt u terecht bij onze security officer / functionaris voor de gegevensbescherming.

Marcel Kleijnen

+31 (0)30 744 0 744

m.kleijnen@protinus.nl

 

10.                  Wijzigingen in onze privacy statement

 

Protinus IT behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.