Moeite met het in kaart brengen van de markt?

Wanneer vanuit uw organisatie wordt gesourced, is de aanleiding vaak een interne functionele of technische behoefte. Wanneer vervolgens op basis van deze behoefte wordt gesourced, loopt uw organisatie het risico dat dit vanuit een beperkt perspectief gebeurt. U verliest daarbij een gedeelte van de markt uit het oog. Protinus IT dient uw organisatie van volledig onafhankelijk advies bij het uitvoeren van marktverkenningen, preselecties en (pre)sourcen aan de hand van objectieve criteria. Dit biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Optimaal vermogen tot concurrentiestelling.
  • Maximaal benutting van wat de markt uw organisatie heeft te bieden.
  • Maximaal vermogen om te kiezen voor standaardisatie in plaats van maatwerk.

Onze Pre-Sourcing diensten:

Marktanalyse

Protinus IT helpt uw organisatie, door middel van een marktanalyse, om juist vanuit een zo breed mogelijk marktperspectief te komen tot een complete en volledige shortlist van leveranciers die u de best passende oplossing of dienst voor uw organsatie kunnen bieden. Daarnaast verschaft Protinus IT u hiermee inzicht in de aanwezige distributiekolommen om zodoende straks zo optimaal mogelijk concurrentie te kunnen stellen en zaken als bijvoorbeeld vendor lock-in te kunnen voorkomen.

Na een volledige inventarisatie vindt de marktanalyse plaats aan de hand van vastgestelde criteria op een shortlist van leveranciers. Het resultaat is een volledig inzicht in de markt en zijn verhoudingen. Dit stelt u optimaal in staat om de volgende stappen te kunnen zetten in uw sourcingsactiviteiten en concurrentiestelling.

 

Productanalyse

Protinus IT helpt uw organisatie door middel van deze productanalyse om juist vanuit een zo breed mogelijk marktperspectief te komen tot de best passende oplossing voor uw organisatie tegen een gegarandeerde marktconforme prijs.

 

Functionele analyse

Pas wanneer de marktanalyse en productanalyse volbracht zijn adviseren wij onze klanten om te te starten met de functionele analyse. Binnen uw organisatie zal door een selecte groep van beoordelaars een lijst van functionele eisen en wensen worden geïnventariseerd en beoordeeld aan de hand van een rating systeem.

Pre-selectie

Bij Pre-selectie komen de markt, het product en de interne behoefte van uw organisatie bij elkaar. Door pas op dit moment factoren bij elkaar te brengen krijgt u optimaal de kans en gelegenheid om te komen tot een voorselectie vanuit een zo breed mogelijk marktperspectief van leveranciers en producten. Na deze voorselectie kunt u zodanig sourcen dat u altijd in staat zult zijn om maximaal van de marktwerking gebruik te kunnen maken die u nodig heeft om tot een marktconforme en concurrerende prijsstelling te komen.

Pre-contracting

Om de behoefte van uw organisatie direkt in te kunnen vullen is het noodzakelijk dat u niet meer hoeft te sourcen en te contracteren: dit beperkt uw organisatie alleen maar in wendbaarheid en snelheid. Door middel van pre-contracting zorgt Protinus IT ervoor dat de noodzakelijke partner(s) niet alleen zijn gepre-sourced maar ook al zijn gecontracteerd. Dit doet Protinus IT voor u in de vier IT-kwadranten Software, Human Skills, Infrastructuur en Practices.

Advies bij aanbestedingen en complexe offertetrajecten

De consultants van Protinus IT helpen u bij het opstellen van aanbestedingen en complexe offertetrajecten. Inschrijven is makkelijker dan uitschrijven. U krijgt uiteindelijk wat u vraagt. Vraag daarom precies wat u nodig heeft.

Onze consultants begeleiden u graag met de volgende zaken:

  • De principes van goed aanbesteden
  • Wat wilt u aanbesteden?
  • Hoe borgt u continue concurrentiestelling?
  • Écht uitvragen en beoordelen op kwaliteit
  • Contracten, SLA’s en DAP’s: houdt het dynamisch!
  • Hoe beheerst u overeenkomsten?
  • Hoe houd u uw contractpartners scherp?

Protinus IT helpt haar klanten ook bij het optimaal uitnutten van contracten.
Meer weten? Bel of mail ons voor een geheel vrijblijvende afspraak.