Onze ambitie

De oprichters van Protinus IT hebben vele jaren ervaring in sourcing, contractmanagement en kennen de IT-wereld. De wereld om ons heen wordt steeds sneller en we zien vele organisaties worstelen om die snelheid bij te houden. Bovendien moet er ook nog flink bespaard worden. We konden klanten daarmee op de traditionele manier, door vele randvoorwaarden beperkt, maar voor een deel helpen. Dat gaf niet de ultieme voldoening die we nastreven.

Daaruit is het idée gegroeid om op een veel slimmere manier te sourcen. Een manier die bovendien goedkoper en duurzamer is. Een manier die onze klanten bovendien écht wendbaar maakt. Wij van Protinus vinden dat je morgen over zaken moet kunnen beschikken en er overmorgen weer van af moet kunnen.

Wij zien dat we elkaar nog teveel nodeloos vermoeien met allemaal moeilijke contracten en kleine lettertjes. Wij vinden dat ‘oud denken en handelen’. Kleine lettertjes moeten weg en business intelligence en de daarvoor benodigde functionaliteit moeten voorop. Veel functioneler denken en organiseren dus. Ook en juist ten aanzien van sourcing. Organisaties moeten wendbaarder worden. En, nog mooier, die wendbaarheid moet gemanaged kunnen worden.

Bij Protinus IT doen we daar alles aan voor onze klanten en hebben we daar zelfs een mooi woord voor bedacht, nl: “Managility”.

De naam Protinus is Latijn en heeft een drieledige betekenis:

  1. “Onmiddellijk”: Alle IT-sources moeten direct oftewel instant beschikbaar zijn. Maar we moeten er ook onmiddellijk weer vanaf kunnen.
  2. “Vooruit”: De wereld gaat steeds sneller en organisaties moeten met name sneller vooruit. Alles wat daar niet meer toe bijdraagt moeten we niet opnieuw doen.
  3. “Voorop”: Protinus gaat voor haar klanten met concrete en beproefde maar vernieuwende methodieken voorop om ze te ondersteunen in de toenemende noodzaak tot wendbaarheid in IT.

Het is onze ambitie om de leidende gateway te worden voor instant en managed IT-sourcing in Nederland.