Duurzaamheid & MVO

Protinus IT bundelt haar kennis en haar partners om zowel overheden als het bedrijfsleven te ondersteunen bij de stappen naar duurzame IT. IT die bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelen zoals verlagen van uw CO2, reduceren van materiaalgebruik en verhogen van uw social return.

Duurzaamheid, social return en innovatie

Door innovatie in IT zijn doelen op het gebied van duurzaamheid en social return te verenigen met economische doelen van overheid en bedrijfsleven. Echter om als grote en middelgrote organisatie gebruik te kunnen maken van deze en toekomstige innovaties, moet het bestaande IT-contract de mogelijkheid bieden om direct aan de slag te kunnen met die innovaties.

“Wij ontsluiten de partners die direct bij kunnen dragen

aan de MVO doelstellingen van de overheid”

Vincent Verbiesen, Algemeen Directeur Protinus IT

Ook op dit gebied geeft een contract met Protinus IT die benodigde wendbaarheid en dus het innovatieve vermogen wel. Binnen ons partnernetwerk kunnen wij die partners selecteren die passen bij uw duurzaamheidsambities en/of ambities die bijdragen aan social return of internationale sociale voorwaarden.

Op die manier vinden en verbinden we ook nieuwe partners en innovatieve start ups die nog beter passen bij uw doelen.

Selectie en tussentijdse beoordeling van onze partners, ook op het gebied van duurzaamheid, milieu en social return, doen we op basis van verschillende criteria.

Hierdoor ontsluiten we enerzijds partners die het innovatief vermogen bieden wat uw organisatie nodig heeft en anderzijds partners die reeds stappen gemaakt hebben op het gebied van duurzaamheid, social return en/of internationale sociale voorwaarden. Waardoor u recht doet aan uw inkoopambities op dat gebied.

Op het gebied van MVO heeft de overheid de volgende doelstellingen geformuleerd:

•  klimaatneutraal zijn in 2030;

•  50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050;

•  arbeidsparticipatie stimuleren, onder meer door het creëren van 5000 participatiebanen;

internationale productieketens verduurzamen door middel van het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu.

Duurzaamheid & MVO

MVO Jaarverslag

MVO Jaarverslag

Bij Protinus IT zijn we ons er ten volle van bewust dat wij ons steentje moeten bijdragen aan een duurzame...

Certificeringen

Certificeringen

Certificatie is het bewijs van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dat doen we om...