Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft, onder regie van de Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), als hoofdopdrachtgever namens de Staat der Nederlanden, Protinus IT de eerste drie Rijksbrede IWR2021|Werkplekhardware aanbestedingen definitief gegund. Protinus IT is daardoor één van de drie winnaars van deze aanbestedingen. Ze betreffen het leveren van Beeldschermen, Android Devices & Accessoires en Laptops & Vaste ICT werkplekken (alle drie inclusief optionele accessoires en diensten) aan de 12 deelnemende ministeries binnen deze aanbestedingen. Hiermee continueert Protinus haar status als leverancier van Werkplekhardware binnen de Rijksoverheid na afloop van de IWR2016 contracten. Deelnemers binnen deze aanbestedingen zijn onder andere alle departementen en onderliggende organisaties, Hoge colleges van Staat, Rechterlijke macht en Adviescolleges. Het Ministerie van Defensie is voor het eerst toegevoegd als nieuwe Deelnemer aan deze Rijksbrede aanbesteding.

Binnen de aanbestedingen IWR2021|Werkplekhardware, is de markt nadrukkelijk uitgedaagd om extra impact te realiseren op de aandachtsgebieden Energie & Klimaat en Materialen, Grondstoffen en Circulaire Economie. Op deze manier draagt iedere leverancier bij aan de Rijksbrede strategie ‘Inkopen met Impact’.

De initiële looptijd per raamcontract is 2 jaar met een maximale verlenging van twee keer één jaar. De omvang van de raamcontracten Beeldschermen en Android Devices & Accessoires bedraagt voor elk raamcontract 60 miljoen euro. Het raamcontract Laptops & Vaste ICT bedraagt 240 miljoen euro. De contractwaarden betreffen de volledige looptijd van 4 jaar.