Omgevingsbewust

Protinus IT bundelt haar kennis en haar partners om zowel overheden als het bedrijfsleven te ondersteunen bij de stappen naar duurzame IT. IT die bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelen zoals verlagen van uw CO2, reduceren van materiaalgebruik en verhogen van uw social return.

 

 

Duurzaamheid, social return en innovatie

Door innovatie in IT zijn doelen op het gebied van duurzaamheid en social return te verenigen met economische doelen van overheid en bedrijfsleven. Echter om als grote en middelgrote organisatie gebruik te kunnen maken van deze en toekomstige innovaties, moet het bestaande IT-contract de mogelijkheid bieden om direct aan de slag te kunnen met die innovaties.

 Ook op dit gebied geeft een contract met Protinus IT die benodigde wendbaarheid en dus het innovatieve vermogen wel. Binnen ons partnernetwerk kunnen wij die partners selecteren die passen bij uw duurzaamheidsambities en/of ambities die bijdragen aan social return of internationale sociale voorwaarden.

Op die manier vinden en verbinden we ook nieuwe partners en innovatieve start ups die nog beter passen bij uw doelen.

Selectie en tussentijdse beoordeling van onze partners, ook op het gebied van duurzaamheid, milieu en social return, doen we op basis van verschillende criteria.

 Hierdoor ontsluiten we enerzijds partners die het innovatief vermogen bieden wat uw organisatie nodig heeft en anderzijds partners die reeds stappen gemaakt hebben op het gebied van duurzaamheid, social return en/of internationale sociale voorwaarden. Waardoor u recht doet aan uw inkoopambities op dat gebied.

Wat doet Protinus op het gebied van verantwoord ondernemen?

Duurzame IT en social return door samenwerking met SiSo

Over duurzame IT wordt veel met de mond beleden maar door de samenwerking met SiSo kunnen we echt invulling geven aan ict-lifecycle-management-projecten en circulair inkopen in sectoren als de overheid, de zorg, de educatie en de bedrijfsklanten.

Door ons te commiteren aan recover-E van SiSo, biedt Protinus IT haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan het Shared responsibility program en bij te dragen aan circulariteit van IT want:

  • Winning van grondstoffen levert veel schade op
  • ICT wordt steeds sneller vervangen
  • Toename e-waste
  • Terwijl hergebruik mogelijk is

Door samen te werken met SiSo kunnen we er ook voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een werk-, leer- en/of stageplek bij SiSo aan de slag kunnen. Minimaal 5% van de werknemers van SiSo worden op deze wijze begeleid. Door activiteiten te combineren met persoonlijke aandacht binnen een professionele en efficiënte aanpak kunnen kosten voor klanten beheersbaar en goedkoper zijn.

Protinus stelt hoge eisen en heeft zich sinds de start in 2010 op verschillende terreinen gecertificeerd. Op het gebied van milieu, CO2 en MVO zijn dat de volgende:

ISO14001:

Dit is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem gebruiken wij om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

CO2 prestatieladder (inclusief logo):

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot zowel binnen als ook buiten onze organisatie.

 Door allerlei doorgevoerde acties hebben wij de afgelopen jaren t.o.v. 2017, reeds 81,24% CO2 gereduceerd (zie tabel). Deze acties zijn o.a. het volledig overgaan op groen gas en groene energie en vooral medewerkers uit de regio aan te nemen waardoor woon-werkverkeer kilometers beperkt blijven.

Behaalde resultaten 2019 t.o.v. 2017 gerelateerd aan omzet 
 

Energie 

Verschil 2017-2019 

Gasverbruik 

-97,68% 

Brandstofverbruik auto’s 

-71,83% 

Elektraverbruik, zakelijke km’s prive, vliegreizen 

-98,81% 

O.a. woon-werk verkeer 

-69,72% 

Totaal 

-81,24% 

 

MVO prestatieladder (inclusief logo):

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. Protinus IT is niveau 3 gecertificeerd op de MVO Prestatieladder.

EcoVadis (inclusief logo):

Protinus IT heeft de Gold status voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gekregen van onafhankelijk beoordelaar EcoVadis. Deze status geeft aan dat Protinus IT tot de top 5% van geëvalueerde bedrijven behoort.

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation maakt ‘gewoon’ sporten op een gewone vereniging mogelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. Protinus IT ondersteunt dit doel omdat de foundation staat voor verbinding van kinderen onderling enerzijds en versterking van hun gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen anderzijds.

Feiten & Cijfers