Omgevingsbewust

Protinus IT bundelt haar kennis en haar partners om zowel overheden als het bedrijfsleven te ondersteunen bij de stappen naar duurzame IT. IT die bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelen zoals verlagen van uw CO2, reduceren van materiaalgebruik en verhogen van uw social return.

 

 

Duurzaamheid, social return en innovatie

Door innovatie in IT zijn doelen op het gebied van duurzaamheid en social return te verenigen met economische doelen van overheid en bedrijfsleven. Echter om als grote en middelgrote organisatie gebruik te kunnen maken van deze en toekomstige innovaties, moet het bestaande IT-contract de mogelijkheid bieden om direct aan de slag te kunnen met die innovaties.

 Ook op dit gebied geeft een contract met Protinus IT die benodigde wendbaarheid en dus het innovatieve vermogen wel. Binnen ons partnernetwerk kunnen wij die partners selecteren die passen bij uw duurzaamheidsambities en/of ambities die bijdragen aan social return of internationale sociale voorwaarden.

Op die manier vinden en verbinden we ook nieuwe partners en innovatieve start ups die nog beter passen bij uw doelen.

Selectie en tussentijdse beoordeling van onze partners, ook op het gebied van duurzaamheid, milieu en social return, doen we op basis van verschillende criteria.

 Hierdoor ontsluiten we enerzijds partners die het innovatief vermogen bieden wat uw organisatie nodig heeft en anderzijds partners die reeds stappen gemaakt hebben op het gebied van duurzaamheid, social return en/of internationale sociale voorwaarden. Waardoor u recht doet aan uw inkoopambities op dat gebied.

Wat doet Protinus op het gebied van verantwoord ondernemen?

Gold status EcoVadis voor Protinus IT

Gold status EcoVadis voor Protinus IT

Protinus IT heeft recentelijk de Gold status voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gekregen van onafhankelijk beoordelaar EcoVadis. Deze status geeft aan dat Protinus IT tot de top 5% van...

Certifications

Certifications

Certificatie is het bewijs van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dat doen we om te voldoen aan regelgeving die vraagt om verantwoording van gemaakte keuzes....

Behaalde resultaten CO2 reductie

Behaalde resultaten CO2 reductie

Sinds medio 2015 is Protinus IT gecertificeerd op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot zowel binnen als ook...

MVO Jaarverslag

MVO Jaarverslag

Bij Protinus IT zijn we ons er ten volle van bewust dat wij ons steentje moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Zodat de volgende generaties minstens dezelfde kwaliteit van leven hebben als...

Esther Vergeer Foundation

Esther Vergeer Foundation

De Esther Vergeer Foundation maakt ‘gewoon’ sporten op een gewone vereniging mogelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. Protinus IT ondersteunt dit doel omdat de foundation staat voor...

Protinus IT ISO 27001 gecertificeerd

Protinus IT ISO 27001 gecertificeerd

Naast ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 en CO2-prestatieladder Niveau 5 (milieu)  is Protinus IT nu eveneens ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. Marcel Kleijnen, manager...