Over duurzame IT wordt veel met de mond beleden maar door de samenwerking met SiSo kunnen we echt invulling geven aan ict-lifecycle-management-projecten en circulair inkopen in sectoren als de overheid, de zorg, de educatie en de bedrijfsklanten.

Door ons te commiteren aan recover-E van SiSo, biedt Protinus IT haar klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan het Shared responsibility program en bij te dragen aan circulariteit van IT want:

  • Winning van grondstoffen levert veel schade op
  • ICT wordt steeds sneller vervangen
  • Toename e-waste
  • Terwijl hergebruik mogelijk is

Door samen te werken met SiSo kunnen we er ook voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een werk-, leer- en/of stageplek bij SiSo aan de slag kunnen. Minimaal 5% van de werknemers van SiSo worden op deze wijze begeleid. Door activiteiten te combineren met persoonlijke aandacht binnen een professionele en efficiënte aanpak kunnen kosten voor klanten beheersbaar en goedkoper zijn.