Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het categoriemanagement voor standaard software binnen de gehele Rijksoverheid. Het heeft namens 9 ministeries standaard software aanbesteed. EASP staat voor Europese Aanbesteding voor Standaard Programmatuur.

Deze aanbesteding volgt op twee aanbestedingen Standaardprogrammatuur en Dienstverlening die onder de categorie standaard (pakket) software Rijksoverheid zijn uitgevoerd (EASP2015 en EASP2016). De meeste deelnemers van de in 2015 en 2016 uitgevoerde aanbestedingen zijn ook deelnemer bij deze aanbesteding.

De Nationale Politie, Rijkswaterstaat, de Nederlandsche Bank, het Kadaster, de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten hebben zich nu ook als deelnemer bij deze aanbesteding aangesloten. Bij de deelnemers werken in totaal circa 155.000 medewerkers, verdeeld over veel locaties in Nederland. Er zijn circa 36 bestelpunten. De installed base bevat een veelvoud Standaardprogrammatuur pakketten van meer dan 100 fabrikanten waaronder ook open source.

De aanbesteding bestond uit 3 lots van deelnemers opgesplitst in 2 percelen, 6 percelen totaal. Inschrijvers konden per lot maar 1 perceel winnen. Protinus is op de 3 percelen ‘Levering van overige Standaardprogrammatuur en Dienstverlening van overige Vendors + open source’ als medewinnaar uit de bus gekomen. De totale jaarlijkse omvang van deze percelen wordt door JenV geschat op zo’n 110 miljoen Euro.

De looptijd van de beoogde overeenkomst bedraagt 1,5 jaar (18 maanden) met voor de opdrachtgever het recht de overeenkomst door middel van één of meerdere verlengingen met in totaal 30 maanden tegen gelijkblijvende voorwaarden te verlengen.